Quyết định bổ nhiệm ban đào tạo nhiệm kỳ 2023-2024

Quyết định bổ nhiệm ban đào tạo là quyết định quan trọng trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo trong công ty. Đây là quyết định có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động học tập, rèn luyện và chia sẻ tại công ty. Chiều ngày 23/12/2023, trong buổi lễ tổng kết năm với sự góp mặt của toàn bộ CBCNV trong Công ty cổ phần Xây Dựng Alan đã công bố quyết định bổ nhiệm các nhân sự đảm nhiệm các chức danh trong Ban Đào tạo nhiệm kỳ II (2023-2024) như sau:

1. Trưởng Ban: Ông Đào Tuấn Anh
2. Trợ lý kế hoạch: Bà Nguyễn Hương Diền
3. Trợ lý nội dung: Ông Giàng A Hồ
4. Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Hoàn Hải

Ceo Trần Văn Huy trao quyết định bổ nhiệm nhân sự ban đào tạo

>>>Với mục tiêu Ban đào tạo trong năm 2024 :

– Xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp
– Cải tiến công tác học tập, rèn luyện và chia sẻ tại công ty cả về số lượng và chất lượng
– Truyền tải nội dung học tập, rèn luyện và chia sẻ đến nhiều đối tượng hơn
Trong buổi lễ Ceo Trần Văn Huy đã trao quyết định bổ nhiệm và bày tỏ sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm với Ông Đào Tuấn Anh (Trưởng ban)

Những nhân sự được bổ nhiệm trong ban đào tạo

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong ban đào tạo, triển khai các hoạt động đào tạo theo kế hoạch đã định, đồng thời theo dõi quá trình đào tạo và đánh giá hiệu quả của chương trình. Tích cực thay đổi phương pháp làm việc, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, phối hợp tốt giữa các phòng ban nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng Công ty cổ phần Xây Dựng Alan ngày càng phát triển và nâng cao năng lực rèn luyện, chia sẻ của mỗi thành viên trong công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *