Khách sạn WILD HORSE – Hải Tiến

Dự án: Khách sạn WILD HORSE – Hải Tiến

Năm thực hiện: 2020

Vị trí: Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Hoằng Tiến, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Chủ đầu tư: Mr Tuấn

Hạng mục: Khách sạn biển

Gói thầu: Thiết kế nội thất – Thi công hoàn thiện nội thất