Khách sạn Đông Dương

Dự án: Khách sạn Đông Dương

Năm thực hiện: 2019

Vị trí: Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần 216

Hạng mục: Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Gói thầu: Tư vấn thiết kế – Thi công hoàn thiện nội thất