Khách Sạn Kalong

Dự án: Khách sạn Kalong

Năm thực hiện: 2019

Vị trí: Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hương Giang Móng Cá

Hạng mục: Khách sạn – Văn phòng cho thuê

Gói thầu: Khách sạn – Văn phòng cho thuê